ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Biura Projektu EDU-IT: 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 62/3 osobiście lub pocztą tradycyjną.

Zgłoszenia przyjmowane są w okresie trwania projektu od dnia 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r.
W przypadku niezebrania wymaganej liczby Uczestników Projektu w ww. terminach Beneficjent zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu rekrutacji. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji.

DOKUMENTY DO POBRANIA