TEMATY SZKOLEŃ
Monter instalacji fotowoltaicznych Liczba godzin: 40godzin / 8 godzi dziennie
Liczba grup: 2
Liczba osób w grupie: 7

Ramowy program szkolenia:
 1. Przestrzeganie zasad BHP
 2. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych
 3. Zasady doboru systemów fotowoltaicznych
 4. Montaż i regulacja instalacji systemów fotowoltaicznych
 5. Wydajność systemów fotowoltaicznych
 6. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych
 7. Techniki sprzedaży systemów fotowoltaicznych
 8. Szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji OZE

Materiały szkoleniowe
 • skrypty tematyczne
 • instrukcje techniczne

Egzaminy
 • egzamin wewnętrzny z zakresu zagadnień instalacji fotowoltaicznych (część teoretyczna i praktyczna)
 • egzamin zewnętrzny - Urząd Dozoru Technicznego, zakończony wydaniem zaświadczenia o uprawnieniach do montażu paneli potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Zapewniamy
 • catering (obiad dwudaniowy oraz przerwy kawowe)
 • materiały szkoleniowe
 • egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne
 • ubezpieczenie w trakcie szkolenia NNW

Operator koparko-ładowarek kl. III Liczba godzin: 134 godziny / 8 godzin dziennie, (52 godziny teorii + 82 godziny praktyki)
Liczba grup: 6
Liczba osób w grupie: 15

Ramowy program szkolenia:
 1. Część teoretyczna
  • Użytkowanie eksploatacyjne
  • Dokumentacja techniczna
  • BHP
  • Podstawy elektrotechniki
  • Silniki spalinowe
  • Elementy hydrauliki
  • Budowa koparko-ładowarek
  • Technologia robót
 2. Część praktyczna
  • Zajęcia praktyczne na poligonie manewrowym

Materiały szkoleniowe
 • skrypty tematyczne
 • instrukcje techniczne

Egzaminy
 • egzamin wewnętrzny, kończący się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • egzamin państwowy, składający się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej

Zapewniamy
 • catering (obiad dwudaniowy oraz przerwy kawowe)
 • materiały szkoleniowe
 • badania lekarskie
 • egzaminy

Szkolenie uprawnienia elektryczne w grupie G1 w zakresie eksploatacji (E) Liczba godzin: 40godzin / 8 godzin dziennie
Liczba grup: 3
Liczba osób w grupie: 12

Ramowy program szkolenia:
 1. Zasady działania, budowa oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 3. Ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
 4. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia
 5. Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 6. Przepisy BHP

Materiały szkoleniowe
 • skrypty tematyczne
 • instrukcje techniczne

Egzaminy
 • egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • egzamin państwowy i wydanie Świadectwa kwalifikacyjnego

Zapewniamy
 • catering (obiad dwudaniowy oraz przerwy kawowe)
 • materiały szkoleniowe
 • egzaminy
 • ubezpieczenie w trakcie szkolenia NNW

Szkolenie uprawnienia elektryczne w grupie G1 w zakresie eksploatacji (E) + dozór(D) Liczba godzin: 40godzin / 8 godzin dziennie
Liczba grup: 1
Liczba osób w grupie: 12

Ramowy program szkolenia:
 1. Zasady działania, budowa oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 3. Ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
 4. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia
 5. Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 6. Przepisy BHP

Materiały szkoleniowe
 • skrypty tematyczne
 • instrukcje techniczne

Egzaminy
 • egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • egzamin państwowy i wydanie Świadectwa kwalifikacyjnego

Zapewniamy
 • catering (obiad dwudaniowy oraz przerwy kawowe)
 • materiały szkoleniowe
 • egzaminy
 • ubezpieczenie w trakcie szkolenia NNW